Developed in conjunction with Joomla extensions.

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผช.ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม สภ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 1 ธ.ค. 60

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

file sticker final outline 02 
   
  • กู้ยืม   การกู้ยืมเงินกันเกินกว่า  50  บาท จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงว่ามีการกู้ยืมเงอนกันจริงและต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ด้วย กฎหมายให้คิดอัตรดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 บาทต่อปี
  • การจำนอง คือ  การกู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน เป็นประกันโดยทั่วไปได้แก่ ที่ดิน , บ้านพร้อมที่ดิน , เรือยนต์        ( 5 ตันขึ้นไป ) สัตว์พาหนะ ได้แก่ ช้าง , ม้า , วัว , ควาย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพย์ยังอยู่ที่ผู้จำนอง การจำนองต้อวทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  • เช่าซื้อ  ต้องทำเป็นหนังสือและปิดอากรแสตมป์เว้นแต่เช่าซื้อเครื่องมือการเกษตรไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
  • เช่าทรัพย์ เช่าบ้านหรือที่ดินไม่เกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เช่าแล้ผู้ให้เช่า     หากเกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   

 
   
ลิขสิทธิ์ © 2563 สภ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สภ.วังน้ำเขียว เลขที่ 40 ม.10 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร.0-4422-8679

© สภ.วังน้ำเขียว